U bevindt zich hier: Home Zwemmen Prov. Kampioenschap Provinciaal Kampioenschap 2017

Provinciaal Kampioenschap 2017

Alle gegevens voor het PK 2017 komen op deze pagina.

PK Korte afstand

 • PK korte afstand gaat door op 14 en 15 oktober 2017.
 • Reglement PK (versie 11/2/2017).  Hierbij een verduidelijking betreffende de aflossingen: zwemmers die deel uitmaken van een aflossingsploeg moeten niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden vermeld in punt 8.  Ze moeten ook geen limiet behaald hebben vermeld in punt 6.
 • Deelnamevoorwaarden PK 2017: we verwijzen naar het artikel "PK Nieuwe Stijl" op deze website.  We maakten ook een rapport waarmee trainers en zwemmers kunnen nagaan welke afstanden/stijlen ze nog moeten zwemmen om te mogen deelnemen.  In hetzelfde rapport kunnen ze nagaan of de prestaties voldoen aan de inschrijflimieten.
 • Limieten PK 2017 (pdf).  (Versie 18-12-2016). De limieten zijn gebaseerd op de Rudolph punten (versie 2016); zie de laatste lijn in de bijlage voor het vereiste aantal Rudolph punten.  Aangezien elk jaar een nieuwe tabel gepubliceerd wordt zullen de limiettijden in praktijk jaarlijks wijzigen.  We verwijzen graag naar de website van de Duitse zwemfederatie (Deutscher Schwimm-Verband e.V.) waar je achtergrondinfo vindt over de Rudolph punten en een interactieve module om met de punten te werken.
 • Limieten PK 2017 (Lenex).  (Versie 20-02-2017).
 • Uitnodigingsbestand Team Manager (Lenex).  (Versie 6-8-2017)
 • Hoofdjury: staat vermeld in de kalender op deze site.
 • Voorprogramma 14 oktober 2017 - voormiddag
 • Voorprogramma 14 oktober 2017 - namiddag
 • Voorprogramma 15 oktober 2017 - voormiddag
 • Voorprogramma 15 oktober 2017 - namiddag
 • Bijlage aan het voorprogramma 14 & 15 oktober 2017
 • Uitslag 14 oktober 1017
 • Uitslag 15 oktober 2017
 • Uitslagen vorige edities

 

PK Lange afstand

Volgens welke criteria werden de limieten bepaald ?

 • PK limieten zouden minder streng moeten zijn dan die van de Vlaamse en de Belgische kampioenschappen.
 • We zakken met de limieten niet onder Rudolph 1 want dat zou betekenen dat we de lat wel heel laag leggen.
 • Bij de evaluatie van het vorige PK bleek dat we een hoog aantal deelnemers in vrije slag hadden tov andere stijlen. Bij de nieuwe bepaling van de punten accepteren we daarom hogere Rudolph punten voor de vrije slag dan nu en voor vlinder en wisselslag accepteren we een lagere Rudolph score zeker bij de jongere leeftijden.
 • Rudolph punten zouden bij stijgende leeftijd steeds hoger mogen worden.
 • De verdeling wordt gebaseerd op het aantal zwemmers in de provincie Vlaams-Brabant die we bij een stijl/leeftijd/afstand kunnen verwachten (min 4 tot 10 zwemmers in elk nummer).
 • De gebruikte Rudolph verdeling moet ook bruikbaar zijn voor de komende jaren en dus niet elk jaar opnieuw aangepast worden aan het specifieke aantal zwemmers dat dat jaar een bepaalde limiet haalt in die leeftijdscategorie ('fairness over de leeftijden' heen).  

Nog enkele opmerkingen bij de vastlegging van de limieten:

 • We gebruiken de Rudolphtabellen van het vorige jaar (dus voor PK oktober 2017 gebruiken we de tabel van 2016).
 • De Rudolphtabellen zijn limieten te zwemmen in een 50m bad, maar wij passen die ongewijzigd toe op de tijden gezwommen in een 25m bad (daardoor zijn we dus minder streng).
 • Elk jaar checken we de verhouding tov de Vlaamse en de Belgische kampioenschappen, waarbij we onze limiettijden eerst omzetten naar 50m bad tijden.
 • Bij een aantal tijden bij jongere zwemmers gebeurt het soms voor een bepaalde lengte en stijl dat we net iets strenger zijn als VJK of BK, maar dat is minimaal als je rekening houdt dat deze kampioenschappen eerder op het jaar komen en dat bvb bij VJK de limieten maar op 2 nummers kunnen gehaald worden om ook voor andere nummers te kunnen deelnemen, dan is dit zeker aanvaardbaar.

 

U bevindt zich hier: Home Zwemmen Prov. Kampioenschap Provinciaal Kampioenschap 2017