De wedstrijdprogramma's voor het CVB 2023-2024 liggen vast.  Bekijk ze hier.

Voor het klassement, klik hier.

Logo

Ter herinnering geven we hieronder de uitgangspunten van CVB-circuit weer:

  • De doelstelling van het CVB is en blijft het mogelijk maken voor alle zwemmers in de regio aan de PK deelname voorwaarden (PK 2024) te voldoen. Daarom worden alle afstanden (behalve de 800m en 1500m) minstens twee maal op het programma van een CVB gezet. Voor de lange afstand nodigen we alle clubs uit om deel te nemen aan het PK LA in oktober/november 2023 in Meise.

 

  • Het programma van de CVB is ter beschikking en iedere club kan naast zijn CVB programma ook de programma’s van de andere CVB wedstrijden zien. Voor de trainers een onmisbaar instrument om hun deelname in de zwemkalender in te plannen. Zoals ieder jaar is ook een Meet-Manager template voor elke club beschikbaar, met de juiste nummers en instellingen.

 

  • De verplichting blijft voor elke club uit onze regio die een wedstrijd wil organiseren om zeker 1 CVB wedstrijd op te nemen. Anders dan vorige jaren worden nu de startgelden van een CVB circuit uniform vastgesteld op 4 EURO per start aan de organiserende club en de extra 1 EURO per start die nadien door de zwemfed zal aangerekend worden. De clubs mogen nog steeds extra nummers (bijvoorbeeld aflossingen) toevoegen en hiervan zijn de startgelden vrij te kiezen. De clubs uit de regio hebben voorrang, dit wil zeggen dat clubs uit andere regio’s enkel toegelaten zijn wanneer de wedstrijd anders niet genoeg zwemmers (en officials) zou hebben.

 

  • Omdat uit de voorbije 2 seizoenen na COVID pandemie is gebleken dat de najaar CVB wedstrijden overvol waren en de CVB wedstrijden in het voorjaar kampen met een tekort aan deelnemers (en ook officials) zal er dit jaar een nieuw initiatief ingevoerd worden: een regelmatigheidscriterium bij CVB wedstrijden.

 

  • Het Regio Comité van Vlaams Brabant zal op de startvergadering van 2024 de laureaten van het CVB regelmatigheidscriterium huldigen met een prijs voor de eerste, tweede en derde (jongens / meisjes) per leeftijdsjaar 11 tot 14 jaar (in 2023) en van de leeftijdscategorieën 15-16 en 17+ .   Voor iedere zwemmer zal per stijl (VS, RS, SS, VL en WS) over alle afstanden in die stijl heen, de grootste stijging in World Aquatics (FINA)-)punten gezwommen op verschillende CVB wedstrijden in acht genomen worden. De beste 4 stijlen worden samengeteld en vormen het klassement. Dit houdt in dat men minstens 2 keer aan een CVB zal moeten deelnemen in deze stijl om in aanmerking te komen. Met deze grootste stijging verwachten we dat de ‘B-zwemmers’ meer kans zullen maken om als laureaat van het regelmatigheidscriterium verkozen te worden. De A-zwemmers zijn echter NIET uitgesloten om mee te dingen. Het klassement kan hier geraadpleegd worden.

We hebben een document (laatste versie: 12 juli 2017) opgesteld waarin de basiselementen van het CVB in detail toegelicht worden. Het CVB geeft onze zwemmers de kans zich voor te bereiden op het PK, lees meer: Basiselementen van het CVB.

Richt je club in 2023-2024 een CVB wedstrijd in dan lees je hier (laatste versie: 27 juni 2023) welke nummers er op het programma moeten staan.

Tip: Sinds oktober 2016 is er een nieuwe template binnen Meet Manager beschikbaar.  Voor het seizoen 2023-2024 is opnieuw voor een aangepaste template gezorgd.  Deze helpt je om een CVB zwemfeest aan te maken.